Sprawozdania roczne

 

2016

Sprawozdanie finansowe Fudacja Akademia Profil za 2016rok (1)

Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI Fundacji Akademia Profil 2016r…..

2015

sprawozdanie-z-dzialalnosci-fundacji-akademia-profil-2015r

Sprawozdanie finansowe Fudacja Akademia Profil za 2015rok

2014

Akademia Profil_2 years report_2013 2014_en

Sprawozdanie finansowe Fundacja Akademia Profil za 2014 rok

Sprawozdanie z DZIAŁALNOŚCI Fundacji Akademia Profil 2014r

2013

Sprawozdanie finansowe Fundacji Akademia Profil za 2013 rok

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji Akademia Profil 2013r