Projekty

Projekty europejskie (Kreatywna Europa)

Festiwale


Koncerty patriotyczne Patriotic concerts:

 • Witaj maj – koncert pieśni patriotycznych (Brwinów, 2016)
 • Koncert i wspólne śpiewanie piosenek powstańczych (Brwinów, 2016)
 • Cały Brwinów śpiewa piosenki powstańcze (Brwinów, 2015)
 • Już nie zapomnisz mnie (Brwinów, 2015)
 • Szlagiery z kabaretu (Brwinów 2014)
 • Witaj majowa jutrzenko (Brwinów, 2014)
 • Wspólne śpiewanie polskich pieśni powstańczych (Brwinów, 2014)
 • Happening artystyczno-historyczny (2013)
 • Koncert i wspólne śpiewanie pieśni powstańczych (2013)
 • Koncert i wspólne śpiewanie polskich pieśni żołnierskich (2013)
 • Koncert Lata 20. (2013)
 • Koncert muzyki polskiej XVIII wieku w wykonaniu Kapeli Brodów (2013)
 • Koncert pieśni patriotycznych wraz z prezentacją multimedialną o generale Antonim Hedzie-Szarym (2013)
 • Koncert i wspólne śpiewanie pieśni powstańczych i Armii Krajowej (2012)

Koncerty:

Taniec Dance:

 • Retro koncert i potańcówka (Brwinów, 2016)
 • Cały Brwinów tańczy poloneza (Brwinów, 2015)

Widowiska teatralne Theatre performances:

Edukacja Education:

Publikacje Publications:

Badania Research: